Hội đồng KH-CN vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính và trồng thử nghiệm cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour) tại Phú Yên”. Đề tài do ThS Trương Hùng Mỹ, Trưởng Phòng Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ làm chủ nhiệm.

Trồng cà gai leo tại Phú Yên!
Trồng cà gai leo tại Phú Yên!

Triển khai từ tháng 3/2014, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể, nhóm tác giả đã định danh cây cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens Lour; xây dựng vườn giống cà gai leo 500 cây/100m2; xác định thành phần giá thể vô bầu phù hợp cho cây cà gai leo sinh trưởng, phát triển tốt là túi bầu có thành phần 69% đất + 1% super lân + 25% trấu hun + 5% phân chuồng; xây dựng quy trình nhân giống cà gai leo bằng phương pháp giâm hom; xác định mật độ trồng cây cà gai leo 40.000 cây/ha, thời gian thu hoạch cà gai leo làm dược liệu là 6 tháng sau trồng… Qua đó xây dựng được quy trình trồng cây cà gai leo tại Phú Yên.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm tại Phú Yên; giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với kết quả đó, đề tài được hội đồng nhất trí thông qua và bỏ phiếu đánh giá loại khá.